adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Project uitgelicht

Brussel Airport Company

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In februari 2016 is Empaction begonnen met de ondersteuning van de Brussels Airport Company bij de opstart van een aanbesteding voor een nieuw Parkeer Management Systeem en CCTV-systeem voor het beheer van 28 niet-openbare parkeerterreinen op de luchthaven Zaventem.

Klik hier voor een projectomschrijving van dit project.

Inmiddels is de aanbesteding gestart en de eerste fase (voorselectie) achter de rug. Eind november 2016  is bekend gemaakt met welke partijen Brussels Airport Company (BAC) verder gaat in het tweede deel van de aanbesteding.

Empaction zal tijdens én na de tweede fase actief blijven voor de BAC. Naast de aanbestedingsfase blijft Empaction ondersteunen en adviseren waar nodig. Na de gunning zullen we een belangrijke rol blijven spelen bij alle processen. Het soepel verlopen van het implementatie- en migratieproces naar het nieuwe Parkeer Management Systeem is een wezenlijk deel voor Brussel Airport. Hiervoor wordt onder andere de beheersstructuur uitgewerkt en is inrichting van de nieuwe producten nodig. Ook een strategie voor de communicatie rondom de migratie zal moeten worden bepaald. Met de ruime ervaring van Empaction bij diverse aanbestedingen van Parkeer Management Systemen kunnen we Brussel Airport in deze fase optimaal ondersteunen en adviseren.

Parkeren Last of Lust?

Door groeiend autobezit neemt de vraag naar parkeermogelijkheden alsmaar toe. Lange tijd probeerde men grip te houden op die vraag via regulering en handhavend parkeerbeleid. Maar de samenleving van vandaag en morgen stelt andere eisen aan mobiliteit en parkeren.

Dat vraagt om anders denken. 

Empaction bekijkt parkeervraagstukken vanuit een ander perspectief. Een nieuw paradigma, waarin de gebruiker centraal staat en met het oog gericht op de toekomst. 

Klik hier voor de nieuwste brochure van Empaction.