adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Camerahandhaving versus pollers - bijdrage NEN-bijeenkomst

Op 30 november organiseerde de NEN (Normalisatie en Normen) de informatiebijeenkomst 'Professioneel autoluw maken van stadscentra'. Voor deze informatiebijeenkomst waren gemeenten, leveranciers, hulpdiensten, adviesbureaus en brancheverenigingen uitgenodigd. Centraal tijdens deze ochtend stond de vraag of (aanvullende) normalisatie ten aanzien van fysieke selectieve toegang (pollersystemen) gewenst is.

Vandaag de dag is het mogelijk om stadscentra autoluw te maken met behulp van ANPR-camera's voor handhaving. Empaction heeft veel ervaring met onderzoek naar en implementatie van camerahandhaving in diverse gemeenten. Wij werden daarom door de NEN gevraagd tijdens deze bijeenkomst een bijdrage te leveren.

Presentatie Empaction
De focus van de bijeenkomst lag op 'normalisatie' ten aanzien van pollersystemen. Centraal stond in de presentatie van Empaction daarom het verschil tussen een fysieke afsluiting met pollers en handhaving met ANPR-camera's. Op basis van diverse casussen uit de praktijk werden succesvolle en minder succesvolle locaties waar met ANPR-camera's wordt gehandhaafd behandeld.

Aan de hand van deze casussen en op basis van ervaring van Empaction zijn de kritische succesfactoren gepresenteerd waar een locatie of stadscentrum aan moet voldoen wil camerahandhaving een succes worden. Tevens kwamen in de presentatie aandachtspunten en lessons learned bij de implementatie van camerahandhaving aan bod. Stilgestaan is bij de vraag wanneer een gemeente een selectief toegangscontrole systeem met pollers moet introduceren en wanneer camerahandhaving het meest effectieve middel is om een stadscentrum professioneel autoluw te maken.

Voor meer informatie over camerahandhaving kunt u contact opnemen met Rogier Kuypers, r.kuypers@empaction.nl.

 

 

« terug naar het overzicht