adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Publicaties

Op deze pagina vindt u een overzicht van publicaties van Empaction.

04-01-2018

"Parkeerbeleid is een combinatie van zoet en zuur"

Parkeeradviseur bij Empaction Sebastiaan Dommeck gaf een interview aan Trends 2018, een extra uitgave bij OV-Magazine, Parkeer24, Verkeer in Beeld en Verkeerskunde in december 2017.

Klik hier voor het artikel "Parkeerbeleid is een combinatie van zoet en zuur."

lees verder »

18-12-2017

Pollers waar het moet en camera's waar het kan

Rogier Kuypers en Paul van Loon schreven een artikel voor Vexpansie 4 over waar pollers en waar camera's in autoluwe binnensteden.

Klik hier voor het artikel uit Vexpansie 4 2017.

lees verder »

31-10-2017

Presentatie Commissie Gemeenten - Wet- en regelgeving parkeerregulering

"Overigens ben ik van mening dat de wettelijke kaders voor parkeerregulering herzien moeten worden."
 

lees verder »

02-01-2017

Nu echt vanuit gebruiker gaan denken

Paul van Loon spreekt over de Paradigma Shift die gemaakt mag gaan worden in de parkeerwereld.

Klik hier voor het artikel uit Parkeer24 van december 2016. 

 

lees verder »

31-05-2016

Het centrum van Valkenburg wordt autoluw!

Het centrum van Valkenburg maakt de laatste jaren een grote ontwikkeling door. Met de aanstaande oplevering van het nieuwe woon- en winkelhart Aan de Kei wordt de binnenstad nog mooier, completer en beter bereikbaar. 

lees verder »

25-04-2016

Paradigm shift; parkeren als een marketing instrument

Op donderdag 21 april heeft Empaction in Putten een presentatie gegeven op het Parkeer24 Jaarcongres Verruim je Blik. We hebben daar met elkaar gesproken over de paradox dat buiten de 100.000+ gemeenten maatschappelijk gezien afschaffen van betaald parkeren op heel veel bijval kan rekenen, terwijl de ervaring uitwijst dat op termijn zo’n maatregel geen noemenswaardig effect heeft op de economische vitaliteit van het centrum. 

lees verder »

22-10-2014

Gastvrij Parkeren

Op 25 september jl. hebben we aan de hand van enkele interessante presentaties in het van Abbe museum onder leiding van Frits Huffnagel gediscussieerd over het thema Gastvrij Parkeren. Dit thema is actueel omdat bijna alle gemeenten vandaag de dag willen scoren op het gebied van gastvrijheid. En parkeren doet er qua beleving op het gebied van gastvrijheid toe. Helaas nu nog vooral als ‘dissatisfier’. Wat moet er gebeuren om (betaald) parkeren leuker te maken, zonder afbreuk te doen aan de regulerende werking van de maatregelen?

lees verder »

22-10-2014

Marketing van een nieuwe parkeergarage

Parkeergarage St. Jan

De komende maanden zal in Den Bosch de discussie over de nieuwe parkeergarage aan de Hekellaan nog wel voortkabbelen. Stuk voor stuk boeiende onderwerpen passeren de revue, zoals de hoeveelheid beton, de historische elementen, de overlast voor de omgeving en de naamgeving. 

lees verder »

03-09-2014

Een andere kijk op parkeren!

Parkeren - Last of Lust?

Klik hier voor de nieuwste brochure van Empaction. 

lees verder »

23-06-2014

“Sesam, open u”

Waarom de huidige parkeerwetgeving een sta-in-de-weg is voor nieuwe ontwikkelingen.

Klik hier voor een link naar het artikel. 

Bron: Parkeer24.nl 

lees verder »

19-05-2014

paneldiscussie Vialis op intertraffic over Slim Parkeren

Klik op het plaatje voor een video van de samenvatting. 

lees verder »

30-10-2013

Zit de parkeerder te wachten op Digitaal Parkeren?

lees verder »

01-07-2013

Draagvlak voor digitaal parkeren: een fluitje van een cent

In 2010 verschenen de eerste parkeerautomaten op straat die om het kenteken vroegen. Vrijwel direct toonden YouTube-fimpjes de gebruiksonvriendelijkheid ervan aan. Nu, 3 jaar later, wordt bij vrijwel iedere aanbesteding van parkeerapparatuur op straat om kentekeninvoer gevraagd. Niet vanwege het gebruikersgemak, maar vanwege efficiency in bedrijfsprocessen van (gemeentelijke) parkeerbedrijven. Althans, in potentie.

lees verder »

09-04-2013

Meerderheid gemeente Delft positief over nieuw parkeerbeleid

In de zomer van 2012 is in Delft veel maatschappelijke onrust ontstaan over de voorgenomen plannen met betrekking tot parkeren in de binenstad. Het college van Delft heeft in oktober Empaction gevraagd hen te helpen met het doorbreken van de ontstane impasse. De samenwerking tussen gemeente en Empaction heeft geleid tot het opstellen van nieuw parkeerbeleid dat voor een belangrijk deel tegemoet komt aan de maatschappelijke bezwaren, maar geen afbreuk doet aan de gemeentelijke belangen. Tegelijkertijd is een financiële bezuininigstaakstelling gerealiseerd van ruim 1,6 miljoen euro (vanaf 2017). De eerste reacties uit de raadscommissie zijn positief.

lees verder »

09-04-2013

De zin en onzin van 'betalen per minuut'

Er is een enorm contrast tussen de publieke aandacht voor parkeertarieven en het effect ervan op ons parkeergedrag. Ondanks dat veel gemeenten steeds meer moeite hebben hun parkeerbegroting rond te krijgen, beschouwt iedereen buiten de parkeerwereld parkeren als dé grote melkkoe. Een imago dat de parkeerwereld niet snel kwijtraakt. Het gevolg is, bijvoorbeeld, dat de discussie over betalen met minuut niet gaat over eerlijk betalen, maar vooral over minder betalen. Komt het ooit nog goed met het imago van het betaald parkeren?

lees verder »

15-05-2012

Voorkom focus op betalen

Parkeeroplossingen zijn in gemeenten vaak na én los van elkaar ingevoerd. Om allerlei beleidsmatige, technische of organisatorische redenen.

lees verder »

21-10-2010

Onderzoek naar aandacht voor parkeren in collegeakkoorden

Empaction onderzocht begin dit jaar de collegeakkoorden 2006 – 2010. In hun verkiezingskalender 2010 worden tekstvoorstellen gedaan aan de nieuwe coalities. Vervolgens zijn na de verkiezingen van afgelopen maart de trends binnen de collegeakkoorden 2010 – 2014 geïnventariseerd.

lees verder »

04-10-2010

Empaction organiseert parallelsessie tijdens Vexpan Jaarcongres 2010

Donderdag 7 oktober a.s. staat op het Nationaal Parkeercongres 2010 om 13.45 uur een parallelsessie gepland met als titel: Slim omgaan met parkeernormen en parkeerfondsen. Deze parallelsessie wordt georganiseerd door Empaction.

lees verder »

22-03-2010

Parkeren en het coalitieakkoord 2010

Naast het artikel dat gepubliceerd is in verkeer in beeld is er ook een kort artikel verschenen in de 1e Vexpansie van 2010.

lees verder »

15-02-2010

Parkeerpanel

In samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven is er een artikel geschreven van de resultaten van de eerste vragenlijst van het landelijk ParkeerPanel ´de zin en onzin van betaald parkeren´. Dit artikel richt zich op het draagvlak voor betaald parkeren in de woonomgeving. Het succes van het invoeren van een maatregel is afhankelijk van het draagvlak. Bij de invoering van betaald parkeren in de woonomgeving geldt dit ook.

lees verder »

04-01-2010

Verkiezingskalender Empaction

Op 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Empaction geeft u wekelijks suggesties om het thema parkeren op te nemen in het coalitie-akkoord.

lees verder »

17-11-2009

Parkeren met de Stadspas

Bezoekers van winkelcentrum Woens XL kunnen sinds gisteren hun parkeerplekje betalen met behulp van de Stadspas.

lees verder »

03-09-2009

Discussiemiddag over parkeren

Zet een aantal verschillende ‘parkeerpartijen’ bij elkaar aan tafel. Laat ze samen discussiëren over een onderwerp dat hen na aan het hart ligt en er ontstaat ongetwijfeld vuurwerk.

lees verder »

13-08-2009

Gemeentebreed achteraf betalen voor parkeren

Achteraf betalen en alleen voor het werkelijke gebruik, waar dan ook en zonder ingewikkelde aanmeldprocedure ... Wat bij mobiele telefonie allang gebruikelijk is, wordt nu ook mogelijk voor mobiel parkeren binnen een gemeente.

lees verder »

11-08-2009

Nu onbezorgd winkelen zonder parkeerirritatie

Vooraf betalen voor parkeren belemmert een onbezorgd verblijf in winkelcentra.

lees verder »

18-11-2008

Rekenmodel gratis op internet

Voor veel adviesbureaus is het aanbieden van rekenmodellen een belangrijke inkomstenbron.

lees verder »

09-08-2007

Met parkeren sturen op schoner autogebruik

Verschillende gemeenten onderzoeken hoe de bereikbaarheid van de stad per auto kan worden verbeterd, gegeven de beperkingen van het wegennet en de luchtkwaliteit. In Nijmegen wordt daarbij gekozen voor ‘Sturen op bewuster autogebruik’. De vraag is in hoeverre gedifferentieerde parkeertarieven daaraan kunnen bijdragen. Gedacht wordt aan voordelen zoals ‘milieukortingen’ op parkeertarieven en andere beloningsvormen voor bewuster autogebruik. Empaction heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderzoek op welke wijze in Nijmegen gedifferentieerde parkeertarieven kunnen worden ingevoerd. Ook in de verdere uitvoering van het traject is Empaction nauw betrokken en adviseren zij de gemeente Nijmegen onder andere over de wijze waarop automobilisten met behulp van gedifferentieerde parkeertarieven verleid kunnen worden tot bewuster autogebruik. Lees hier het artikel uit de verkeerskunde (26 juli 2007): ‘Met parkeren sturen op ‘schoner’ autogebruik’.

lees verder »

04-06-2007

Automobilist betaalt voor fiets in de stad

Omdat de Eindhovense binnenstad zowat aan zijn grenzen zit wat parkeercapaciteit betreft, en het autobezit alsmaar blijft groeien, wil het college van B en W het fietsgebruik in de stad ruim baan geven. Het gebied waarbinnen betaald moet worden voor parkeren moet daartoe worden uitgebreid.

lees verder »

02-06-2007

Drukke dag mijden

Vanaf 1 januari zijn bezoekers van de Nijmeegse binnenstad op werkdagen minder parkeergeld kwijt dan op zaterdag en koopzondagen.

lees verder »

01-03-2007

Gemeentelijke overheden kunnen het niet alleen

Artikel door Paul van Loon, gepubliceerd in vakblad "Parkeer".

lees verder »

01-03-2006

Marktwerking alleen in samenwerking

Ook in de parkeermarkt wordt steeds meer gesproken over marktwerking. Lees het artikel van Bart van Hussen en Paul van Loon in het maartnummer van "Vexpansie".

lees verder »

01-10-2005

PPS-model Eindhoven

Het vakblad "Vexpansie" besteedde in september 2005 uitgebreid aandacht aan het door Empaction gecoördineerde Publiek-Private Samenwerkingsmodel voor de parkeergarages in Eindhoven.

lees verder »

25-05-2005

Leaflet Parkeervisie

Download ons leaflet "Parkeervisie".

lees verder »