adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Review panels Deventer

Empaction heeft de gemeente Deventer de afgelopen periode inhoudelijk en procesmatig begeleid bij de fiscalisering van alle parkeerplaatsen in de binnenstad. Waar aanvankelijk nog veel weerstand bestond tegen de plannen, is met alle betrokken partijen gewerkt aan een breed gedragen vorm van fiscalisering. Het plan is inmiddels door het college vastgesteld en zal in het najaar van 2017 worden geïmplementeerd.

De sleutel tot succes in dit traject is de door Empaction ontwikkelde systematiek met Review Panels. Een Review Panel is samengesteld op basis van loting en vormt een evenwichtige afspiegeling van alle betrokkenen in het gebied (bewoners, ondernemers, winkeliers, …). Het Review Panel laat zich breed informeren over de parkeerproblematiek in de wijk en de mogelijke oplossingen. In een Review Panel worden vervolgens alle verschillende belangen tegen elkaar afgewogen, om op die manier een weloverwogen advies te geven.

In Deventer is er allereerst met een Binnenstadspanel op hoofdlijnen een vorm van fiscalisering vastgesteld voor de hele binnenstad. Vervolgens is dit voorstel in een vijftal Review Panels per buurt op straatniveau fijngeslepen. De aanpak met Review Panels is enthousiast ontvangen en wordt binnenkort toegepast om ook de schilwijken in de gemeente Deventer te fiscaliseren.

Meer weten over de aanpak met Review Panels? Neem contact op met Paul van Loon of Kay van der Kraan

Meer informatie via de Stentor.

« terug naar het overzicht