adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Twee projecten deelmobiliteit!

In 7 steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amstelveen, Amersfoort en Apeldoorn) wordt de komende 3 jaar ervaring opgedaan met de inzet van (elektrische) deelmobiliteit bij innovatieve woningbouwprojecten. Dat is de inzet van 'City Deal' die staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat begin februari 2018 ondertekende. Deze 'City Deal', waarin naast de steden en het ministerie van I en W ook het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie Zuid-Holland en een aantal private partijen betrokken zijn, moet leiden tot minder uitstoot van CO2, goedkopere woningen, een slimmer energiesysteem en meer ruimte voor groen of kinderspeelplaatsen.

Bijzonder trots zijn wij als Empaction dat we in Amersfoort bij twee projecten zijn betrokken in het kader van deelmobiliteit en de City Deal. Bij het ene project richten we ons in eerste instantie op het ondersteunen van het bestuurlijke traject binnen de gemeente en de inventarisatie van randvoorwaarden waar het concept aan moet voldoen om straks succesvol te zijn. Bij het andere project gaan we van concept naar praktijk. Dit betekent het daadwerkelijk regelen van autodeelconcepten aan toekomstige bewoners om autobezit te reduceren en elektrisch vervoer te stimuleren.

Mooie uitdagingen waarbij de belangen van toekomstige bewoners, overheid, ontwikkelaars en markt hoog in het vaandel staan!

« terug naar het overzicht