adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Exploitatiemodel 2.0

Voor veel adviesbureaus is het aanbieden van rekenmodellen een belangrijke inkomstenbron. Empaction doet dat anders: wij willen onze klanten in de gelegenheid stellen om ook zelf aan de parkeerexploitatie van een gebouwde parkeervoorziening te kunnen rekenen.

Voor onze vaste klanten hebben wij een speciale module binnen Excel laten ontwikkelen die het mogelijk maakt om ‘in huis’ over een eigen op maat gesneden exploitatiemodel te beschikken.

De basis van het Empaction exploitatiemodel 2.0 wordt gevormd door een database met referentiegegevens van meer dan 100 gebouwde parkeervoorzieningen in Nederland. Het gaat hierbij om zowel particuliere als gemeentelijke parkeerexploitaties. Met dit exploitatiemodel kan zowel vanuit gemeentelijk als particulier beleggersperspectief gerekend worden. Afhankelijk van de gewenste insteek is een op maat gesneden exploitatieresultaat te presenteren.

Het Empaction exploitatiemodel 2.0 is een belangrijk hulpmiddel tijdens de planvorming en ontwikkeling bij nieuw te realiseren gebouwde parkeervoorzieningen in de stad. Het is van belang dat de verkenning en haalbaarheid in de beginfase van het planproces nauwkeurig wordt doorlopen, omdat dit soort studies gebruik worden voor ingrijpende investeringsbeslissingen en het vertrekpunt vormen voor verdere uitwerkingen en onderhandelingen met de in het gebied betrokken (particuliere) partijen.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Dirk Moorees. (d.moorees@empaction.nl of 040-213 78 80)