adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Parkeerbalans 2.0

Bij veel ontwikkelingen zijn de benodigde parkeervoorzieningen een belangrijk punt van discussie. De rol van de gemeente is cruciaal. Het is noodzakelijk een nauwkeurig beeld te krijgen van de werkelijk te verwachte parkeerbehoefte behorende bij het te ontwikkelen programma. Tegelijkertijd dient er een goed evenwicht gevonden te worden tussen het belang van de omgeving (voorkomen van ongewenste parkeerdruk) en het economisch belang van de stad (zich blijven ontwikkelen). Een lastig spanningsveld dat goed gereedschap vereist.

Empaction ondersteunt gemeenten bij het opstellen van parkeernormen. Daarbij beperken we ons niet tot het vaststellen van de getallen, maar besteden we juist ook veel aandacht aan de wijze waarop je als gemeente jezelf de ruimte geeft om in samenwerking met de ontwikkelaar te komen tot praktische oplossingen. Dat impliceert dat er vaak gerekend moet worden aan de verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld met betrekking tot dubbelgebruik. Daarom verwerkt Empaction de gemeentelijke parkeernormen altijd in een spreadsheet, genaamd Parkeerbalans 2.0, waarmee snel de parkeerbehoefte en mogelijkheden van dubbelgebruik inzichtelijk gemaakt worden. Zo wordt het hele proces van planvorming en vergunningverstrekking maximaal ondersteund, hetgeen in belang is van de gemeente als van de ontwikkelaar.