adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Slimparkeerder.nl

Grote steden hebben steeds meer moeite het bezoek per auto aan de binnensteden te ondersteunen. De parkeervoorzieningen in het centrum raken steeds voller en ook op de wegen er naar toe staat het verkeer steeds vaker stil. Vandaar de behoefte om automobilisten bewuster te maken van hun autogebruik en waar mogelijk te laten kiezen voor andere vervoersmiddelen of te carpoolen.

Goedkoper parkeertarief

Op basis van eerdere proeven is vastgesteld dat belonen een betere manier is om gedragsverandering te bewerkstelligen dan straffen. En dat is precies wat het door Empaction ontwikkelde concept Slimparkeerder doet. Een automobilist die zijn parkeergedrag in positieve zin bijstelt wordt beloond met een lager parkeertarief. In de praktijk betekent dit dat iemand die soms in de stad parkeert een lager tarief betaalt dan iemand die vaak met de auto naar de stad komt.

De gemeente Nijmegen is de eerste gemeente die invulling geeft aan het concept Slimparkeerder. Vanaf 1 januari 2008 kunnen Slimparkeerders in Nijmegen op de parkeerterreinen Wedren en Julianaplein een korting krijgen op het parkeertarief. De korting kan oplopen tot 40%. Voor de afwikkeling (registratie en facturatie) wordt gebruik gemaakt van de diensten van Parkmobile, aanbieder van GSM-parkeren.
De proef in Nijmegen is een eerste begin. Er zijn diverse uitbreidingen mogelijk, die het straks nog aantrekkelijker maken om Slimparkeerder te worden, zowel voor de automobilist als voor de deelnemende gemeente. De eerste voelt het in de portemonnee, de tweede in een betere bereikbaarheid.

Meer informatie: www.slimparkeerder.nl