adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Partners

Empaction werkt op diverse projecten nauw samen met diverse partners. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

Samen met de Technische Universiteit organiseert Empaction het Landelijk Parkeerpanel. Dit panel bestaat uit meer dan 500 deelnemers die vier keer per jaar vragen beantwoorden over een specifiek parkeerthema. Op de website www.parkeerpanel.nl vindt u uitgebreide informatie over de onderzoekthema’s die het afgelopen jaar zijn voorgelegd aan het parkeerpanel.

  • Arcadis Bouw en Vastgoed en Arcadis Infra

Als uw vraagstelling bouwkundige expertise vereist dan werkt Empaction veelal samen met Arcadis om te komen tot een verantwoorde oplossing.