adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Profiel

Vooruitgang in stilstaan. Bij parkeerbeleid en bij de uitvoering en organisatie daarvan kunnen tegenstrijdige belangen leiden tot onoverzichtelijke situaties waarin er niets meer gebeurt en problemen worden geparkeerd. Empaction schept helderheid en verbindt partijen door inventieve oplossingen.

Empaction is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van parkeerstrategie en marketing, met een duidelijke focus op vernieuwing en samenwerking. Ons handelsmerk is het inleven in de problematiek van de klant (empathie) en de gerichtheid op het realiseren van het eindresultaat (action).

Parkeren raakt aan belangrijke zaken als ruimtelijke kwaliteit en economische vitaliteit. Daarom zijn er ook veel belanghebbenden. Vaak is er sprake van behoorlijke beleidsmatige en financiële risico’s. Hoe houdt u het overzicht over complexe parkeervraagstukken?
Empaction is dé specialist op het gebied van parkeren. Doordat we alle facetten en belangen betrekken in onze inventieve oplossingen zorgen wij voor doorbraken.

Kenmerkend voor onze aanpak is

  • het kiezen van de beste samenwerkingsverbanden en organisatievormen voor uw situatie
  • het opdelen van het besluitvormingsproces in overzichtelijke stappen
  • het zorgen voor vertrouwen, duidelijkheid en flexibiliteit bij de partijen in het besluitvormingsproces
  • het vinden van de optimale oplossing voor de opdrachtgever en voor alle partijen
  • oog hebben voor continuïteit; we garanderen een duurzame aanpak voor de lange termijn
  • het toepassen van innovatieve oplossingen die zo goed mogelijk recht doen aan de veelal tegengestelde belangen van ieder van de partijen

 

Empaction zet parkeren in beweging

Als het om parkeren gaat, raken beleidsbepalers vaak verstrikt in een onoverzichtelijke kluwen van vraagstukken en belangen. Empaction ontrafelt en brengt helderheid. Onze kracht: het creëren van vertrouwen, duidelijkheid en flexibiliteit bij alle belang­hebbenden. Ons doel: de beste oplossing voor u, maar ook voor alle andere partijen. Want zo verzekert Empaction u van een duurzaam scenario, met een groot draagvlak.

Vooruitgang in stilstaan. Beweging in parkeren.