adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Werkwijze

Boven tafel

Bijzonder aan onze werkwijze is het grote belang dat we hechten aan een goed voortraject. Nog voor de echte start van het besluitvormingsproces bedenken we scenario’s om de belangen van de opdrachtgever en andere betrokkenen boven tafel te krijgen.

Van eigenbelang naar gezamenlijk belang

We proberen de juiste mensen met de juiste instelling aan tafel te krijgen en bouwen aan onderling vertrouwen bij de gesprekspartners. Zo kunnen we belangen­conflicten ombuigen naar samenwerking met een groot draagvlak. Het onderlinge vertrouwen maakt onderhandelingspartners flexibeler: bij onvoorziene ontwikkelingen pinnen ze elkaar niet vast aan eerdere uitspraken.

Stapsgewijs

We delen het besluitvormingsproces op in overzichtelijke stappen en verzekeren ons bij elke stap van commitment van alle partijen. Zo vinden we telkens weer een succesvolle aanpak die aan zoveel mogelijk uitgangspunten rechtdoet.

Inventief en niet alledaags

Elk parkeervraagstuk is uniek. Wij spelen inventief in op de lokale situatie. Zo kijken we bij het plannen van parkeerfaciliteiten heel goed naar de omgeving. We vragen ons af hoe het slimst en meest efficiënt gebruik gemaakt kan worden van een parkeer­voorziening. Kantoorparkeergarages kunnen bijvoorbeeld rendabeler worden als ze ‘s avonds ook gebruikt kunnen worden door bezoekers van een bioscoop.