adviseurs in parkeerstrategie en marketing
wij zetten parkeren in beweging

Parkeerbeleid

Parkeren raakt aan heel veel beleidsterreinen, die soms tegenstrijdige doelen dienen. Een heldere kijk op parkeren is daarom essentieel. Wij formuleren een visie die past binnen uw beleidskaders. Lees verder >

Parkeerexploitatie

Hoe zorg je ervoor dat de exploitatie van een parkeervoorziening ook op lange termijn rendabel blijft? Hoe bereken je de kosten en de prijs die je voor de voorziening mag vragen? Empaction werkt alle toekomstscenario's uit. Lees verder >

Organisatie en samenwerking

Hoe organiseer je het beheer en beleid rondom betaald parkeren en hoe kom je tot een oplossing die recht doet aan ieders belangen? Onze kracht ligt in het creëren van duurzame oplossingen met een groot draagvlak. Lees verder >

Innovatie en techniek

De markt vraagt om steeds betere dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van gebruiks- en betaalgemak. Empaction helpt uw organisatie met het bepalen welke (technologische) ontwikkelingen voor u relevant zijn.
Lees verder >

Werkvelden

Sinds 2001 adviseert Empaction organisaties en instellingen over de vele facetten van parkeren. Zo zijn we onder andere partner bij:

  • de ontwikkeling en implementatie van parkeerbeleid;
  • de afweging om parkeertaken al dan niet uit te besteden;
  • het samen met verschillende partijen realiseren van parkeeroplossingen voor diverse functies, zoals wonen, werken, winkels en zorg;
  • het bepalen van de ontwikkelpotentie van nieuwe parkeervoorzieningen;
  • het financieel doorlichten en optimaliseren van de exploitatie;
  • het vermarkten van parkeeraanbod.

Onze werkterreinen zijn te onderscheiden in: